REKORAS UAB Vėdinimo, šildymo, vėsinimo, mikroklimato gerinimo sistemos, saulės energijos šaltiniai

DAUGIAU » TERMOGRAFIJA

Termovizijos taikymas ir gaunama nauda

Termovizija taikoma beveik visose pramonės šakose. Atliekant termovizinį tyrimą galima pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, įvertinti bendrą šiluminį režimą, kiekybiškai įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius, aptikti statybos defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.

Termovizinė diagnostika pastatų šiluminės izoliacijos stoviui įvertinti atliekama:
• Luboms, stogams ir kitiems perdengimams 
• Pamatams, sienoms ir kitiems fasadų elementams 
• Langams ir durims
Termovizinė diagnostika atliekama:
a) iš vidaus siekiant nustatyti šaltas pastato vietas (šalčio tiltelius) ir tuo pačiu galimus rasos taškus;
b) iš išorės siekiant nustatytti izoliacijų trūkumus, tai yra vietas per kurias daugiausiai gaunasi šiluminių nuostolių.